SULEE

   ST - 360C
  PASTAL BAŞI MANUEL KESİM
  MANUAL LAY-CUTTER

Sadece düğmeye basın, böylece katları manuel olarak kesebilirsiniz  geride sıkıştırılmış kumaş kalacaktır.
Just by pressing the  button, you can make manual cuts.Only the
remaining cloth will be left behind.

  Fonksiyonlar / functions
   Kesim genişliği ayarı    /  Cutting width settings.
   Kesilen parça sayımı    /  Cutting piece count.
   Dahili otomatik bileme  /  Built-in auto grinder.

  Özellikler / Specification
   Bıçak Ölçüsü  /  Knife Size      :   4-1/4"
     Bar ölçüsü  /  Bar Size             :  48"~ 120"
     Voltaj  /  Voltage                       :  220-240V / 50~60 Hz